50 begrepp inom digital marknadsföring

Mina
Ordlista 50 begrepp inom digital marknadsföring

Förstå snacket i marknadsförings branschen

Vi som jobbar med digital marknadsföring slänger oss ofta med olika marknadsföringsbegrepp och förkortningar, och det är inte helt självklart vad de betyder. Därför har vi samlat 50 av de vanligaste begreppen och vad de betyder i en ordlista. Varje term i ordlistan är noggrant förklarad för att ge en bättre förståelse av dess betydelse och användning inom branschen. Med denna ordlista önskar vi kunna göra marknadsföringsspråket mer tillgängligt samtidigt som det kan bli ett värdefullt verktyg för att navigera och kommunicera effektivt i den digitala världen. Vill du lära dig mer om digital marknadsföring? Spana gärna in våra andra blogginlägg på vår ”Lär Dig-sida”.

Samtliga begrepp ligger i bokstavsordning A-Ö. För att söka upp ett visst begrepp använd sökfunktionen i din webbläsare genom att trycka på kortkommandot Ctrl + F (Windows) eller Command + F (Mac). Annars går det givetvis bra att scrolla igenom listan.

Ordlista för digital marknadsföring

A/B-test
Ett A/B-test gör du när du vill testa två olika versioner av något för att se vilken version som ger bäst resultat. Du kan till exempel testa två olika annonser eller landningssidor mot varandra.

B2B – Business to Business
Företag som säljer produkter och tjänster mellan varandra, och inte till någon slutkonsument. 

B2C – Business to Consumer
Företag som säljer produkter och tjänster till slutkonsumenter.

Banner
En banner är en klickbar annons på en webbplats. Den kan länka till en landningssida på avsändarens egna hemsida.

Bounce Rate
Ett nyckeltal som visar hur många procent av dina besökare som lämnar webbplatsen utan att interagera med något av innehållet. 

CMS – Content Management System
Ett CMS är det system som en webbplats är byggd i, ett vanligt CMS är Wordpress. Vi på Salty bygger alla våra hemsidor i Wordpress från scratch. Behöver du en ny hemsida?

Content Marketing
Innehåll på din webbplats eller i sociala medier som bygger på att skapa förtroende och lojalitet hos målgruppen genom att skapa och dela värdefullt, engagerande innehåll.

Cookie
En cookie är en liten mängd data som en webbplats sparar på din dator eller enhet för att lagra information om dina besök och aktiviteter på webbplatsen. Cookies används bland annat för att hantera användarsessioner, komma ihåg inloggningsinformation och anpassa användarupplevelsen​.

CPC – Cost Per Click
En prissättningsmodell inom digital annonsering där annonsören betalar en fast kostnad varje gång någon klickar på deras annons.

CPM – Cost Per Mille
En prissättningsmodell inom digital annonsering där annonsören betalar en kostnad per tusen visningar av deras annons. Ett bra sätt att mäta kostnader för annonskampanjer där fokus ligger på att öka synligheten och räckvidden snarare än att få klick. 

CTA – Call To Action
Den handling du vill att en besökare på din webbplats ska utföra. Några vanliga exempel på en call to action är “Följ”, “Kontakta oss” eller “Väx med oss”. 

CTR – Click Through Rate
Ett mått som visar hur ofta människor som ser en annons eller länk klickar på den. Detta beräknas genom att ta antalet klick dividerat med antalet visningar. Ett högt CTR indikerar att annonsen eller länken är relevant och intressant för målgruppen.

Exponeringar
Antal visningar en webbplats, annonskampanj eller ett organiskt inlägg på sociala medier har fått. Ett nyckeltal som visar på hur ofta innehållet har visats, oavsett om användaren klickar på det eller inte​.

Gamification
Innebär att man använder spel eller tävlingsmoment i sin digitala marknadsföring. Det är ett sätt att öka interaktionen och användarens engagemang.

Google Ads
Googles egna annonsverktyg där du skapar annonser som användare kan se i sökresultatet på Google. En mycket effektiv metod för att få ökad synlighet på Google snabbt, utan att det kostar alltför mycket. Vi kan hjälpa ditt företag att öka synligheten via Google Ads!

Hashtag #
Används på sociala medier för att göra inläggen sökbara och gruppera dem i olika kategorier. Du ”taggar” ett ord med # i början. Exempelvis: #saltycommunication

Influencers
En influencer är en person som har förmågan att påverka andras köpbeslut eller åsikter genom sin närvaro på sociala medier. Influencers bygger upp en stor och engagerad följarskara genom att skapa innehåll som deras publik finner inspirerande​. 

Konvertering
När mottagaren genomför en önskad handling på en webbplats eller digital plattform. En önskad handling kan vara att användaren genomför ett köp, fyller i ett formulär, eller anmäler sig till ett nyhetsbrev.

Konverteringsvärde
Detta nyckeltal hjälper dig att mer exakt mäta och optimera den verkliga effekten din annonskampanj eller webbplats har på din verksamhet, alltså värdet konverteringarna har genererat.

KPI – Key Performance Indicator
Ett mätbart värde som visar hur effektivt ett företag uppnår affärsmål eller specifika resultat. KPIs används för att utvärdera framgången i olika aktiviteter och kan inkludera metrik som CTR, räckvidd eller konverteringsvärde.

Landningssida
En landningssida är en sida där besökare “landar” efter att ha klickat på en länk från en sökmotor, sociala medier eller banners. Syftet med en landningssida är att driva besökaren mot en specifik handling. Landningssidan bör därför ha en tydlig call-to-action (CTA) för att styra användaren vidare mot en konvertering.

Lead
Inom marknadsföring och försäljning avser ordet ”lead” en potentiell kund som har visat intresse för ett företags produkter eller tjänster på något sätt. Leads är viktiga eftersom de kan omvandlas till betalande kunder genom ytterligare marknadsföring och säljaktiviteter​.

Länkklick
Hur många gånger en användare har klickat på annonslänken eller en länk i ett organiskt inlägg på sociala medier.

Marketing Automation
Att använda verktyg som automatiserar delar av marknadsföringen för att göra processen mer effektiv och på så sätt spara tid och resurser. Saker som kan automatiseras är exempelvis hantering av e-postadresser, utskick av nyhetsbrev, lead nurturing, sociala medier-publicering osv.

Meme
En meme är ett skämt byggt på populärkulturella symboler och budskap som ofta sprids ofta i form av bilder, video eller texter på främst sociala medier. De blir ofta virala genom delning på sociala medier.

Meta-texter
Meta-texter, eller metabeskrivningar, är korta textsnuttar som sammanfattar innehållet på en webbsida och visas i sökmotorernas resultatsidor. Dessa texter hjälper sökmotorer att förstå sidans innehåll och kan påverka användares beslut att klicka på länken.

Off-page SEO
Den del av sökmotoroptimering som handlar om att förbättra en webbplats ranking i sökresultaten genom aktiviteter som sker utanför själva webbplatsen. Det inkluderar strategier som att exempelvis bygga länkar från externa webbplatser som leder in till din webbplats, i Googles värld fungerar det som bevis på att din sida är någon av intresse.

On-page SEO
Den del av sökmotoroptimering som handlar om att optimera innehållet och HTML-koden på en specifik webbsida för att förbättra dess synlighet och ranking i sökresultaten på Google. Det inkluderar att använda relevanta sökord i rubriker, meta-beskrivningar, URL-strukturer och innehåll och internlänkar.

Optimering
Att optimera innebär att finna den bästa lösningen. Inom marknadsföring optimeras ständigt allt ifrån marknadsstrategier, sociala medie-strategier, hemsidor och annonskampanjer.

Persona
En fiktiv person som skapas för att beskriva en typisk kund. Personas är ett bra verktyg för att lättare kunna skapa innehåll som når fram till målgruppen.

Pixel
En pixel är en spårningskod som används för att spåra besökares handlingar på en webbplats. En pixel är användbar för att till exempel återannonsera (retargeting) mot en besökare som du vet har gjort en viss åtgärd på din webbplats.

Retargeting
När du riktar annonser mot endast personer som redan har agerat på ett specifikt sätt på din webbplats.

ROAS – Return On Ad Spend
Ett nyckeltal som visar mycket man tjänar i förhållande till vad man spenderar på en annonskampanj.

Räckvidd
Ett mått på hur många personer en annonskampanj eller ett organiskt inlägg på sociala medier har nått i olika kanaler och sammanhang. 

SEM – Search Engine Marketing
Ett arbete som syftar till att öka synligheten av webbplatser på sökmotorernas resultatsidor genom betalannonsering. Genom att synas högt upp i sökresultaten kan ni fånga era kunders uppmärksamhet just när de söker efter era produkter eller tjänster. Vill ditt företag synas där det räknas? Vi kan hjälpa er med annonsering via Google Ads.

SEO – Search Engine Optimization
En strategi där du optimerar innehållet på din webbplats för att förbättra synligheten i sökmotorernas organiska sökresultat. Det innefattar att optimera webbplatsens innehåll, struktur och kodning samt att bygga relevanta länkar från andra webbplatser för att öka webbplatsens auktoritet och trovärdighet. Syftet med SEO är att öka trafiken till webbplatsen från sökmotorer genom att få den att rankas högre för relevanta söktermer. Lär dig mer om hur Google bestämmer.

SERP – Search Engine Results Pages
Det resultat som visas när du Googlar (söker) på en fras eller ett sökord. SERPen består av flera olika delar, framförallt visas webbsidor som bäst matchar sökordet, annonser och SERP features.

SERP Features
Olika utdrag från webbplatser som Google plockar ut som relevanta. Det kan till exempel vara faktautdrag som ger svar på en fråga, videoklipp eller bilder. SERP Features är utformade för att ge mer relevant och användbar information till användare för att förbättra deras sökupplevelse.

Sociala medier organiskt
Det du publicerar i dina sociala kanaler där du inte betalat för att innehållet ska spridas ytterligare. Fokuserar på att skapa engagerande, värdefullt och relevant innehåll för att bygga varumärkeskännedom och skapa förtroende bland målgruppen. Låt oss ta hand om er sociala medienärvaro så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Så jobbar vi med sociala medier organiskt.

SoMe – Sociala Medier
Förkortning av “sociala medier”. Med SoMe menas alltså sociala kanaler som Facebook, Instagram, TikTok och LinkedIn.

Stickiness
Ett mått på hur länge och hur ofta besökare stannar på en webbplats eller använder en applikation. Det visar hur engagerande och användbart innehållet är, samt hur väl det lyckas hålla kvar besökarnas uppmärksamhet och få dem att återkomma.

Storytelling
Storytelling är konsten att använda berättelser för att kommunicera budskap, engagera en publik, och skapa en känslomässig koppling. Inom marknadsföring används storytelling för att göra varumärken och produkter mer minnesvärda och relaterbara genom att berätta engagerande och autentiska historier.

Teknisk SEO
En del av sökmotoroptimering som fokuserar på de tekniska aspekterna av en webbplats för att förbättra dess prestanda och synlighet i sökmotorernas resultat. Det inkluderar optimering av webbplatsens struktur, laddningstid, mobilanpassning, användning av HTTP-statuskoder, hantering av URL-strukturer och andra tekniska element för att göra det lättare för sökmotorer att indexera och ranka webbplatsen högt i sina resultat.

Tone-of-voice
Refererar till den specifika stilen och tonen i skriftlig eller muntlig kommunikation som representerar ett varumärke eller en organisation. Det innefattar sättet att uttrycka sig, användningen av ordval, tempo och känslomässig nyansering, som tillsammans skapar en unik röst och personlighet för varumärket. Det är viktigt för att skapa igenkännbar varumärkesidentitet och för att kommunicera på ett sätt som resonerar med målgruppen.

Top of Mind
Det första varumärket eller produkten som konsumenter tänker på när de behöver något inom din kategori. Det handlar om att bygga en stark varumärkeskännedom så de väljer dig före dina konkurrenter när de är redo att köpa.

UGC – User Generated Content
Användargenererat innehåll, alltså innehåll som dina kunder själva delar om dina produkter eller tjänster. Det kan till exempel vara inlägg på Instagram, videos på Tiktok, eller recensioner och blogginlägg. UGC värdefullt innehåll som skapar förtroende för ert företag. Perfekt att dela vidare i företagets kanaler!

UGC-kreatör
En kreatör som skapar innehåll i form av bild eller video med företagets produkter. Kreatören publicerar inte innehållet i sina egna kanaler – utan materialet publiceras på företagets sociala medier. Att företag anlitar sig av UGC-kreatörer blir allt vanligare i sociala medier.

USP – Unique Selling Point
En egenskap eller fördel som står ut hos en produkt eller tjänst i relation till konkurrenterna. Det är det som gör produkten eller tjänsten särskilt attraktiv och övertygande för kunderna.

Voice-over
En inspelad röst som pratar över musik eller originalljud i en video. Oftast förekommer voice-over i en Instagram Reel, Youtube video eller Tiktok.

WOM – Word Of Mouth
En naturlig och positiv spridning av varumärket som sker när folk snackar med varandra. Denna marknadsföringsmetod bygger på konsumenternas förtroende för varandra. Genom att jobba med varumärkesbyggande innehåll i sociala medier, samtidigt som ni givetvis levererar fin service och bra produkter/tjänster, så kan ni stärka chansen att folk pratar gott om ert företag (WOM).

Ordlista 50 begrepp inom digital marknadsföring