TikTok är det nya

TikTok har gått om Facebook och Google som världens mest populära internetdestination.

Vad kan TikTok betyda för era affärer?

Låt Salty navigera er i det nya landskapet

Det här är TikTok

Konceptet är inte helt olikt Facebook och Instagram men där endast videoklipp är i fokus. Precis som de övriga plattformarna har även TikTok utrymme för annonser i användarnas flöden.

Trots TikToks kraftiga genombrott upplever vi som annonsörer att marknaden fortfarande är omogen och ser flera likheter med hur Facebook fungerade tidigare. Facebook är än idag oerhört kraftfullt i många avseenden men vi märker TikToks tydliga fördelar på andra punkter. 

I den digitala världen gäller det att vara snabbfotad och snabbt agera på det som växer. Våga testa något nytt – våga TikTok!

Är ni redo för TikTok?