Hannes har genomfört ledarutvecklingsprogram

Evelina
Hannes Med Diplom

Vår kära VD, Hannes Fridolfsson har nyligen slutfört ett program i Effektivt Personligt Ledarskap med Leadership Management International (LMI). Programmet har varit en kraftfull plattform för att förbättra hans ledarskapsfärdigheter och förmåga att leda sig själv, vilket i sin tur har positiva effekter på hans förmåga att leda andra.

Hannes har haft förmånen att bli coachad av Eva Forsberg, en erfaren ledarutvecklare hos LMI Sweden. Eva har en lång och imponerande karriär inom ledarutveckling och har varit en viktig katalysator för Hannes framsteg. Hennes expertis och vägledning har varit ovärderlig under denna resa.

Denna utbildning har inte bara haft en positiv inverkan på Hannes personliga utveckling, utan har också gynnat hela vår organisation. Med de nya insikter och färdigheter han fått, har Hannes kunnat arbeta mer strategiskt i sin ledarroll. Detta har lett till att Salty Communication nu jobbar mer långsiktigt och med tydligare mål för framtiden. Ett exempel på detta är det nya konceptet Salty Performance som vi berättat om nyligen.

Programmet har gett mer än vad jag kunde ana. Att under ett års tid ”tvingas” arbeta regelbundet med utmanande frågeställningar om sig själv och sin roll som ledare har varit ögonöppnande. Dessutom har det gjort att jag funnit inspiration och tid för utveckling för hela organisationen. Kul också att man fick ett diplom, det är alldeles för sällan man får det i vuxen ålder.

– Hannes Fridolfsson, VD Salty Communication

Vi är stolta över Hannes prestationer och ser fram emot att se hur hans nyvunna kunskaper kommer att fortsätta påverka och forma Salty Communication. Vi tror starkt på ständigt lärande och utveckling och vi är övertygade om att det är genom att investera i oss själva som vi kan fortsätta växa och blomstra som organisation.