Därför ska ni synas i sociala medier

Julia
synas på sociala medier

Enligt Svenskarna och Internet var 94% av svenskarna aktiva på sociala medier under 2023 och av dem använde 85% sociala medier minst en gång per dag. Ungdomar födda på 90- och 00-talen, visade nästan 100% daglig aktivitet.

Så svaret på varför ni bör finnas på sociala medier säger sig självt. Vill ni sälja? Då gäller det att synas där dina kunder har störst chans att se dig.

Låt det här diagrammet förtydliga det ännu mer. Här syns en allmän översikt av användningen av de populäraste sociala medierna i Sverige, som Youtube, Facebook, Instagram, TikTok och Snapchat. Det är baserat på generella trender under förra året.

Fråga: Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna?

Diagram Some

Källa: svenskarnaochinternet.se

Så ska vi tänka i framtiden 

Framtiden för sociala medier 2024 pekar mot fortsatt tillväxt och utveckling, med plattformar som Facebook, YouTube, Instagram i spetsen. TikTok förväntas fortsätta sin snabba expansion, särskilt bland yngre användare. Nya plattformar och funktioner utvecklas hela tiden för att möta användarnas behov och beteenden.

För företag innebär detta en anpassning till nya trender och att hålla sig uppdaterade med de plattformar där deras målgrupp är mest aktiv. För mer detaljerad information, spana in Adsup.

Så frågan är, var ska DU synas? Överallt eller på utvalda plattformar? Låt oss på Salty hjälpa dig. Vi erbjuder Salty Perfomance-paket när ni vill växa på sociala medier organiskt eller om ni vill annonsera.