Webbsida och sociala medier med Flexbuss

Trygga transporter

Flexbuss sysselsätter idag mer än 500 medarbetare och 300 fordon. Koncernen omsätter ca 300 miljoner kronor. I verksamheten erbjuds bland annat linjetrafik, beställningstrafik, sjukresor och skolskjuts. 

Uppdrag

Flexbuss kom till oss med en önskan om att modernisera sina digitala kanaler. Det som började med en ny webbsida har utvecklats till ett större samarbete där Salty även tagit fram strategier för sociala medier. 

Resultatet har blivit en modern, responsiv webbsida där medarbetarna lyfts fram på ett helt nytt sätt. En chatt för kundtjänst har även implementerats med målet att avlasta supporten på företaget.

Löpande sköter vi på Salty uppdateringar av innehåll så som exempelvis jobbannonser som publiceras. Vi mäter trafik och annonsering för att se till att Flexbuss får viktiga underlag för strategiska affärsbeslut.

Sagt om oss

När vi flyttade in i BYN i Växjö kom jag i kontakt Salty Communication. Nu två månader senare har vi en ny identitet i sociala medier och på webben. Nya hemsidor och daglig aktivitet i alla kanaler. Tack till Alexander, Hannes och Evelina för en grymt bra insats!

David Lindquist – VD Flexbuss

Fler bilder